Frihandelsaftale uden omtanke for dyr

10/10/2014

EU vil indgå en frihandelsaftale med Canada, kaldet CETA. Aftalen indeholder intet om standarder for dyrevelfærd og vil få alvorlige konsekvenser for forbrugere, landmænd og ikke mindst dyrene.

En kommende frihandelsaftale mellem EU og Canada kaldet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) kan åbne sluserne for import af canadisk kød – produceret under forhold som er ulovlige i EU. Det vil underminere det gode arbejde, vi hidtil har opnået i EU og i Danmark.

Kød af lav standard i køledisken

Dyrevelfærdsniveauet i Canada er generelt lavere end i EU, og canadisk kød vil i Europa kunne sælges som et ”højkvalitetsprodukt”, uden at europæiske forbrugere vil ane, hvilken dårlig velfærd dyrene har levet under – et velfærdsniveau, som er forbudt i EU.

Listen af dårlige canadiske produktionsformer er lang. For eksempel er drægtighedsbokse til søer almindelig praksis i Canada. I EU har vi forbudt drægtighedsbokse i størstedelen af soens liv. Ligeledes må grise i Canada transporteres i 36 timer og kvæg i 52 timer uden adgang til vand, foder og hvile. I EU er transportkravene langt strammere og tilgodeser i større udstrækning dyrenes velfærd. 

Dyrevelfærd skydes ned

Aftalen, som den ser ud nu, giver os det værste af alle verdener, både for forbrugerne og for landmænd i EU. Landmændene vil skulle producere efter gældende EU-krav, mens de canadiske konkurrenter kan undgå disse krav. På den måde kommer mange millioner canadiske dyr til at lide under produktionsformer, som slet ikke er lovlige i EU, og som ligger langt under vores standarder.

Indtil nu har vi i EU og Danmark støt arbejdet for bedre dyrevelfærd. Vi er nået langt i betragtning af, hvor vi startede. Senest i foråret indgik erhvervet og fødevareminister Dan Jørgensen en aftale for at højne dyrevelfærdsniveauet i svineproduktionen – et vigtigt skridt i den rigtige retning for millioner af danske svin. Men alt dette står for skud med den kommende frihandelsaftale.

Laveste fællesnævner kan skabe dominoeffekt

Den aktuelle frihandelsaftale er en alvorlig trussel, fordi det lave niveau i aftalen kan have en afsmittende effekt på fremtidige frihandelsaftaler, EU indgår. I pipelinen ligger nemlig endnu en frihandelsaftale med det amerikanske kontinent, TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investor Partnership). Aftalen bliver formodentlig snart indgået mellem EU og USA. 

Da frihandelsaftalen med Canada repræsenterer laveste fællesnævner, er det næsten umuligt for EU at stille højere krav til TTIP – hvilket vil være katastrofalt for forbrugere, europæisk landbrug og ikke mindst for de millioner af dyr, som må lide under intensive produktionsformer i det amerikanske landbrug.

Krav om nyt udkast til aftale

Vi opfordrer ministre og EU-Parlamentet til at afvise denne version af frihandelsaftalen og udarbejde et nyt traktatudkast, der indeholder de standarder og værdier, vi i Europa er vant til og forventer. 

Læs mere om vores arbejde for landbrugsdyr >>

Terra og Pluto reddet fra usle forhold

Bjørnene Terra og Pluto er nu i tryghed

Det var et trist og usselt liv for bjørnemoren Terra og hendes unge Pluto i en nedslidt rumænsk zoo. Efter et helt års kamp fik vores partnerorganisation...