UN makes historic commitment to fight Ghost Gear

FN forpligter sig til at bekæmpe spøgelsesnet

Nyheder

Vi har overbevist FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) om at beskytte dyrene i havet ved at mærke fiskenet. Dermed vil færre havdyr være i fare for at blive dræbt i tabt og efterladt fiskegrej.

cropped-2

World Animal Protections repræsentanter på FN-mødet

Det er en stor sejr for dyrene i havet og et vigtigt skridt på vejen mod at tackle den globale spøgelsesnet-krise, FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) nu vil indføre mærkning af fiskenet

FAO’s medlemslande har desuden bedt organisationen om at udrulle en global strategi til at bekæmpe tabt og efterladt fiskegrej – de såkaldte spøgelsesnet

Vi har siden 2014 opfordret FAO til at indføre mærkning af fiskegrej. Når mærkningen er implementeret, vil myndigheder kunne spore spøgelsesnet tilbage til ejerne. Det vil være med til at stoppe fiskerbåde fra ulovligt at efterlade deres net i havet.

1016003

Tryggere for havets dyr

Spøgelsesnet er en af havets største dræbere. Hvert år tabes og efterlades der 640.000 ton spøgelsesnet i verdenshavene, og de dræber mindst 136.000 sæler, søløver, hvaler og andre havpattedyr om året. Dertil kommer et enormt antal fisk og andre dyr.

Mange dyr bliver sårede eller fanget i spøgelsesnettene og dør en langsom og pinefuld død.

Ved at mærke nettene vil der blive efterladt færre spøgelsesnet i havene, og dermed vil færre dyr være i fare for at blive fanget og dø i dem.

Vil du vide mere