Køer presset sammen i dyretransport. Foto: Andrew Skowron / We Animals Media

EU-Kommissionen ude af trit med befolkningen

Nyheder

EU’s nye regler for dyretransporter understreger, at EU-Kommissionen er ude af trit med borgernes ønsker om bedre dyrevelfærd for millioner af dyr i landbruget.

Fotos: Andrew Skowron / We Animals Media

Fra 24 timers transport til 21 timer, begrænsning af dyretransport i det uendelige samt forbud mod transport af helt små kalve.

Det er i grove træk EU-Kommissionens bud på forbedrede forhold for køer, kalve og grise under transport.

“De her ændringer er ganske enkelt alt for lidt, og det er dybt skuffende, at Kommissionen ikke tager hensynet til dyrevelfærd alvorligt. I forvejen har EU-Kommissionen skudt hele revideringen af EU’s dyrevelfærdslov på ubestemt tid, selvom de utvetydigt lovede at udfase bure i landbruget tilbage i 2021,” siger Pernille Fraas Johnsen, seniorrådgiver og ekspert i landbrugsdyr i World Animal Protection Danmark.

Grise presset sammen i dyretransport. Foto: Andrew Skowron / We Animals Media

Millioner bliver ignoreret

Forud for det uambitiøse forslag er gået mere end tre år, hvor EU-Kommissionen ikke har kunnet undgå at se, hvordan borgerne i stigende grad har forlangt handling til fordel for dyrene.

“Næsten tre millioner EU-borgere har skrevet under på to borgerforslag, der utvetydigt forlanger klart forbedrede forhold for landbrugsdyrene. Nemlig ‘End The Cage Age’, der forlanger afskaffelse af bure i landbruget, og ‘Fur Free Europe’, der vil forbyde al pelsproduktion. De to borgerforslag kunne mønstre henholdsvis 1,4 og 1,5 millioner underskrifter,” siger Pernille Fraas Johnsen.

I sommeren 2021 besluttede EU-Kommissionen at tiltræde 'End The Cage Age'. Her meddelte Kommissionens fødevarekommissær, at det nu var slut med bure og tremmer i EU’s landbrug, og at de ville blive udfaset med effekt fra 2027.

I efteråret 2023 løb Kommissionen imidlertid fra alle løfter, da de udskød den planlagte revision af EU’s dyrevelfærdslovgivning, herunder den lovede udfasning af bure i landbruget.

"Det er dybt skuffende, at EU Kommissionen ikke holder det, de lover borgerne. Og særligt når det må være klart for dem, at det er det borgerne ønsker. Deres egen aktuelle meningsmåling, det såkaldte Eurobarometer, er fuldstændig på linje med vores borgerforslag og viser med al ønskelig tydelighed, at borgerne ønsker klart bedre dyrevelfærd for EU’s landbrugsdyr,” siger Pernille Fraas Johnsen.

I Eurobarometer fra oktober 2023 svarer 91 % af EU’s borgere, at landbrugsdyr har krav på anstændige leveforhold. Hele 84 % svarer, at dyrene skal beskyttes bedre end i dag, og at dyrevelfærden bør forbedres, og 57 % vil direkte have forbudt hold af mink og ræve i forbindelse med pelsproduktion. Kun 7 % mener, at forholdene er, som de bør være.

Lytter mere til lobbyister end borgerne

“Når man ser tallene i Eurobarometer og samtidig ved, at millioner aktivt har skrevet under på stærkt forbedret dyrevelfærd, er det tydeligt, at EU’s øverste myndighed er fuldstændig ude trit med befolkningens ønsker. Folk vil have afskaffet fikserede søer, halekupering, aflivning af hanekyllinger, og de vil have forkortet transporttiden for dyrene væsentligt.”

Det konkluderer Pernille Fraas Johnsen, som mener, at det er gift for demokratiet, at EU ikke er mere lydhør overfor befolkningerne:

“Det er et stort demokratisk problem, at EU-Kommissionen lytter mere til de magtfulde lobbyister i det industrielle landbrug og pelsindustrien, end de bekymrer sig om dyrenes forhold og borgernes ønsker om dyrevelfærd.”

”Når det kommer til stykket, er de åbenbart ikke interesseret i at ændre ret meget. Vi er vrede over deres løftebrud, og de nye regler om transporttider er en tam omgang, der stort set ikke gør nogen forskel,” siger Fraas Johnsen.

Hun slutter: “Det er uendeligt trist for millioner af dyr, at deres velfærd bliver skubbet til side til fordel for landbrugets ønsker om effektivitet, der bevisligt skader de produktionsdyr, som lider hver eneste dag.”

Køer presset sammen i dyretransport. Foto: Andrew Skowron / We Animals Media

EU-Kommissionens forslag til ny lov om dyretransport:

  • Før var det tilladt at transportere dyr i 24 timer. Nu må de højest transporteres i 21 timer.
  • Før kunne dyr transporteres uendeligt, dog med 24 timers pauser indimellem. Nu må de transporteres i 2 x 21 timer afbrudt af et hvil på 24 timer.
  • Spæde kalve må ikke længere transporteres før de er fem uger gamle.
  • Der indføres obligatorisk sporbarhed af transporterne
  • Dyr til slagtning må stadig transporteres i ni timer.
  • Eksport ud af EU’s lande kan fortsætte med mindre ændringer.

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning for landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere