Plantebaseret landbrug grisen

Dyrenes velfærd ignoreres i ny aftale

Landbrugsdyr

En ambitiøs milliardplan skal nedbringe landbrugets klima- og miljøbelastning og samtidig sikre landmænd økonomisk. Desværre er det dyrene, der betaler prisen.

Ifølge den grønne treparts forslag til en klima- og miljøplan for landbruget skal Danmarks Grønne Arealfond opkøbe landbrugsjord og omlægge det til vild natur i Danmark.

“Problemet er, at dyrevelfærd ikke er med i planen, og det er både kortsynet, uøkonomisk, og det flytter miljøbelastningen til andre dele af verden,” siger Esben Sloth, program- og kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

"Planen virker umiddelbart som et fremskridt, men det ville være at skyde os selv i foden, hvis den ikke inkluderer en så væsentlig faktor som dyrevelfærd.”

Færre svin - mere miljø

For at nedbringe CO2-udledningen i landbruget effektivt, er det nødvendigt at reducere antallet af dyr. Den nuværende model tager ikke direkte fat på det problem.

"Uden en markant reduktion i dyrebestanden risikerer vi, at mere foder importeres, hvilket flytter miljøbelastningen til andre dele af verden. Derfor skal antallet af dyr reduceres, og de stalde, der skal nedlægges, bør være dem, der ikke lever op til de kommende EU-regler for dyrevelfærd, såsom forbud mod fiksering af søer. Så vi sikrer, at de dyr, der lider mest, bliver taget først ud af produktionen. Det bør være en uomgængelig betingelse i Arealfondens tilskudsordninger,” siger Esben Sloth.

De nye EU-standarder vil kræve, at op mod 95 % af Danmarks svinestalde skal bygges om, og ved at integrere de krav i Den Grønne Arealfond, kan man tilbyde landmænd, der alligevel skal ombygge, at få tilskud til at nedlægge deres produktion.

"På den måde kan vi udfase de dyr, der har den dårligste dyrevelfærd, og samtidig tage de mest intensive og miljøbelastende landbrug ud af produktion. Det vil gavne både dyrene, klimaet og miljøet," siger Esben Sloth.

Den hollandske model

I Holland har staten opkøbt svinefarme for at støtte en mere bæredygtig landbrugspraksis. Her har mange taget imod tilbuddet om omlægning til enten vild natur eller andre produktionsformer. En lignende model kunne implementeres i Danmark.

"Hvis vi inkluderer de krav som en del af tilskuddene fra Arealfonden, kan vi sikre, at de dyr, der lider mest, tages ud af produktionen først. Det er logik for burhøns hos os, der ved noget om dyrevelfærd, og det burde det også være på både Christiansborg og Axelborg,” siger Esben Sloth

I World Animal Protection mener vi, at politikerne bør gribe denne oplagte mulighed, der kan kabe grundlaget for et bæredygtigt landbrug, hvor dyrene lever under bedre forhold, og landmændene får støtte til grøn omstilling.

"Det er en ren win-win situation: Glade dyr, glade landmænd og en glad natur,” konkluderer Esben Sloth.

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning i landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere