Dyrebare dyr: Koen

15/10/2021

Køer er følsomme og sociale dyr med højt udviklede sanser. Bl.a. kan de se næsten 360° rundt om sig uden at bevæge hovedet. Læs mere om drøvtyggeren, der elsker mentale udfordringer.