Udryddelsestruede gråpapegøjer sælges på voodoomarkeder i Vestafrika

Døde gråpapegøjer sælges på voodoo-markeder

Nyheder

Gråpapegøjen er truet af udryddelse. Alligevel bliver døde gråpapegøjer og deres kropsdele solgt på voodoo-markeder i Vestafrika. Det truer artens overlevelse og kan skabe grobund for nye pandemier.

Inden for voodoo-troen mener man, at gråpapegøjers hoveder kan forbedre ens hukommelse eller bringe held. Deres fjer menes at kunne tiltrække kunder og hjælpe i såvel kærlighedslivet som i skilsmisser. I nogle tilfælde bliver hele fuglens krops solgt som beskyttelse mod heksekunster.

Ikke blot er papegøjerne en truet dyreart. Handlen med deres kropsdele på voodoo-markeder i Togo, Vestafrika, skaber også risiko for, at smitsomme sygdomme overføres til mennesker. Det er en trussel, vi i høj grad bør tage seriøst midt i den nuværende pandemi, der netop skyldes menneskers uhensigtsmæssige omgang med vilde dyr. 

Gråpapegøje - vilde dyr er ikke kæledyr

Død gråpapegøje til salg på voodoo-marked

90 % af bestanden forsvundet på kun 10 år

På bare et enkelt marked er der blevet solgt op mod 900 gråpapegøjer de seneste 10 år. Og der findes mange af disse markeder over hele Vestafrika. Det er almindeligt at praktisere voodoo i regionen, og det er med til skabe efterspørgsel på kropsdele fra vilde dyr.

Gråpapegøjen er i forvejen hårdt trængt. I nogle afrikanske lande er antallet af vilde gråpapegøjer faldet med op til 90 %, bl.a. fordi de intelligente og sociale fugle bliver indfanget og solgt som eksotiske kæledyr. Udnyttelsen af gråpapegøjer på voodoo-markederne er en yderligere trussel mod artens overlevelse.

”Papegøjerne bliver udsat for store lidelser. De indfanges med grusomme metoder og bliver transporteret i uhygiejniske og trange bure og kasser. En del dør undervejs af stress, mens resten bliver slagtet ved ankomsten,” fortæller Gilbert Sape, kampagnechef for vilde dyr i World Animal Protection.

Hemmelige optagelser viser tilfangetagelsen af gråpapegøjer:

Arnested for smitsomme sygdomme

Netop nu er store dele af verden i gang med at vaccinere mod COVID-19. Men eksperter advarer om, at markeder, der sælger vilde dyr, kan være skyld i fremtidige sygdomsudbrud. 

“Håndteringen af fuglene på markederne er intet mindre end katastrofal. De uhumske forhold kombineret med, at mennesker er i direkte kontakt med kadavere fra papegøjer, aber og skældyr, der er blevet lagt ud for at tørre i solen, kan i den grad skabe grobund for spredningen af smitsomme sygdomme som COVID-10,” siger Gilbert Sape.

Edith Kabesiime, kampagneansvarlig på vores afrikanske kontor, er enig: 

”Ubehandlede fuglekadavere som disse udgør en alvorlig sundhedsrisiko, da fugle kan være bærere af mange forskellige sygdomme. Vi bør huske, hvad vi har lært af tidligere erfaringer. COVID-19, SARS, ebola, fugleinfluenza, svineinfluenza og mange andre zoonoser har alle spredt sig, fordi mennesker udnyttede dyr.”Handlen med vilde dyr skal stoppes

Vi mener, at vilde dyr som gråpapegøjer skal beskyttes i naturen, hvor de hører til. De skal ikke bruges som ingredienser i traditionel medicin, udnyttes som feticher eller sælges som eksotiske kæledyr.

Gråpapegøje - vilde dyr er ikke kæledyr

En gråpapegøje i naturen

Sidste år bakkede over en million mennesker verden over op om vores underskriftsindsamling rettet mod G20, verdens største økonomier. Med den krævede vi, at den globale handel med vilde dyr bliver stoppet.

Vi fortsætter med at lægge pres på verdens regeringer for at få dem til i fællesskab at forpligte sig til at sætte en stopper for handlen med vilde dyr.

Vil du vide mere