Det skal være slut med fikserede søer

19/04/2021

Flere lande har allerede forbudt fiksering af søer eller er på vej til at udfase det. Danmark halter bagefter – på trods af fordelene ved at slippe søerne fri, som fremgår af vores nye rapport.

Stop landMISbruget

So i fareboks i dansk svinestald

Ifølge den nye dyrevelfærdslov skal dyr behandles som sansende, levende væsener’, og der skal ‘tages hensyn til dyrs naturlige adfærd og behov’. Men danske...