Rød blæksprutte

Det er en fælles pligt at beskytte vores havdyr og -miljø

Nyheder

Debatindlæg: Fisk og andre vanddyr lider under industrielt dam- og havbrug, og det samme gør vandmiljøet. Der er brug for en EU-kommissær for dyrevelfærd.

Af Rasmus Nordqvist (SF), kandidat til Europa-Parlamentet, og Esben Sloth, kampagne- og programchef, World Animal Protection Danmark

Velfærden for fisk og andre akvatiske dyr overses ofte, og der er ingen artsspecifikke regler i EU eller Danmark. De få regler, der er på området, tager først og fremmest udgangspunkt i dyrenes funktion som konsumvarer, og de få eksisterende regler mangler i den grad en etisk erkendelse af, at fisk, ligesom de fleste andre dyr, er levende sansende væsener.

Mange vanddyr lider under trange og stressende forhold i opdrætsanlæg. Videnskaben har fastslået, at fisk oplever smerte og lidelse ligesom andre dyr.

Derfor er det en bunden opgave at sørge for bæredygtige og dyrevenlige regler for opdræt, transport og slagtning. Med udgangspunkt i dyrenes naturlige adfærd og behov. Derudover skal vi også sikre bedre velfærd for arter, der bliver fanget i traditionelt fiskeri.

Et skræmmende eksempel på en dårlig idé er tanken om at starte opdræt af blæksprutter, som Spanien luftede sidste år, da det multinationale selskab Nueva Pescanova ansøgte om at opdrætte en million blæksprutter om året i golde vandtanke i etagebygninger på Gran Canaria.

Blæksprutter er intelligente og dygtige problemløsere, der lever i mørke og svømmer over store afstande i jagten på føde. På fiskefarmene vil de være stuvet sammen i konstant lys, og vil blive aflivet med smertefulde metoder, hvor de sænkes ned i isvand, hvor de dør langsomt, mens deres muskelfunktioner bliver lammet.

Vi har allerede overført vores etiske fejltagelser fra de såkaldte produktionsdyr i de dunkle industristalde på landjorden til vores venner i vandløb og hav.

I det industrielle havbrug lever laks, ørreder, karper, ål og mange andre fiskearter et unaturligt liv under klaustrofobiske forhold, hvor de opfedes på foder af vildtfangede fisk. Samtidig bliver de proppet med forebyggende medicin, blandt andet antibiotika, der skal forhindre fiskene i at få sygdomme, parasitter og infektioner.

Den onde cirkel, hvor millioner af vildtfangede fisk bruges som foder i kunstige dam- og havbrug, lægger et ekstra hårdt pres på de naturligt forekommende arter. Det er både et problem for de naturlige bestande, for dyrevelfærden og det omkringliggende miljø i vores åer, søer og farvande.

Derfor er vi nødt til at tage vores ansvar for dyrenes velfærd samt vores vandmiljø alvorligt og løse både de etiske og de praktiske problemer. Vores fælles miljø lider under overfiskeri, der ødelægger naturens fødekæder og forstyrrer balancen i de marine økosystemer.

Men ved at lade fiskene vende tilbage til hav og vandløb i stedet for at holde dem i opdræt, styrker vi naturen og bidrager til et sundere og mere bæredygtigt økosystem. Til gavn for både dyr og mennesker.

EU bør være førende i forhold til dyrevelfærd for alle dyr, også når det handler om beskyttelse af fisk og havdyr. Derfor har vi brug for en EU-kommissær, der har specifikt ansvar for dyrevelfærd, som selvfølgelig også skal inkludere vanddyr.

Den eksisterende lovgivning har ikke en beskyttelse, der er stærk nok over for disse følsomme vilde dyr. Så vi skal have en stærkere lovgivning, der bliver håndhævet effektivt. Det opnås bedst gennem en kommissær for både de vilde og de tamme dyr.

Vi har allerede set, hvordan overtrædelser af dyrevelfærdsregler ofte bliver ignoreret, uden at nogen tager ansvar. Dette skal ændres. Det er vores pligt at beskytte alle dyr, herunder vanddyrene.

Lad os benytte denne mulighed til at beskytte dyrene i havene. Lad os arbejde sammen for at skabe en fremtid, hvor vi respekterer og beskytter alle levende væsener i vores vandmiljø. Alle meningsmålinger viser, at EU’s borgere forventer det – og dyrene fortjener det.

Debatindlægget er blevet bragt i Avisen Danmark og en række regionale medier.

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning for landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere