Pattegrise dier hos mor i fareboks

Den næste pandemi vokser i Danmarks egen baghave

Nyheder

Landets svineproduktion rummer en potentiel fare for, at Danmark kan blive epicenter for den næste pandemi, advarer fremtrædende eksperter.

På vej ud af coronakrisen advarer fremtrædende forskere nu om sundhedsfaren ved Danmarks enorme svinebesætninger og manglen på en plan i forhold til smitte fra det industrielle landbrug.

”Vi har et rekordstort antal produktionsdyr i forhold til landets areal og befolkningens størrelse. Det rummer nogle alvorlige udfordringer i forhold til zoonoser,” siger Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Også virolog Ramona Trebbien og virusforsker Thea Kølsen advarer i Ugeskrift for Læger om faren for virus-spring fra dyr til mennesker. Både fra vilde dyr, men også fra produktionsdyr i det danske landbrug som høns, ænder, kalkuner og grise.

Kræv en ny retning i landbruget

Stigende risiko for ny pandemi

Ifølge Hans Jørn Kolmos gror faren for den næste pandemi potentielt i Danmarks egen baghave og kan opstå i en moderne dansk svinestald, hvor risikoen er steget markant de sidste år:

“Inden for 10 års tid er der sket en opbygning af influenzastammer i store danske svinebesætninger, som har det potentiale, at de kan overføres til mennesker og gøre os syge. Det, der rummer det helt store smittepotentiale, er koncentrationen af mange svin på meget lidt plads, og vi har allerede set de første danskere, som er blevet alvorligt syge efter smitte med svineinfluenza,” uddyber Hans Jørn Kolmos.

Det politiske system skal træde i karakter

Pattegrise hos mor i fareboks

Den erfarne mikrobiolog mener, at bolden nu ligger hos både branchen samt myndigheder og politikere:

“Danmark er nødt til at have en plan, og den skal inkludere, at man er proaktiv, så vi kan gribe ind over for smitte fra produktionsdyr, inden katastrofen sker igen,” siger Hans Jørn Kolmos: 

“Det politiske system er desværre meget tøvende. Man vil helst ikke have for meget blæst om problemet, for hvad skal vi stille op med de besætninger, der rummer de her potentielle svineinfluenza-virus,” konstaterer Kolmos.

“Svinebranchen ønsker bare at producere svin uden for megen offentlig opmærksomhed på smitteproblemet, for så går det bare ud over produktionen og eksporten. Men i sundhedsvæsenet er vi flere, der synes, at der mangler lægefaglige input i fødevarestyrelsen til at varetage menneskers sundhed. Vi kan ikke bare lade det brede sig, som vi for eksempel har set med antibiotikaresistente MRSA-bakterier, som nu findes i næsten alle konventionelle danske besætninger, og som hvert år smitter mange mennesker i lokalsamfundet”.

Tag advarslerne alvorligt

Coronakrisen menes at være startet med et virusspring fra flagermus til mennesker på et dyremarked med levende og slagtede dyr i den kinesiske provins Wuhan, og vi har tidligere advaret om faren for zoonoser fra både vilde og tamme dyr.

“Når fremtrædende eksperter nu lægger fakta på bordet, og advarer så klart om den måde, vi udnytter landbrugsdyr på, bliver både politikere og landbruget nødt til at tage de advarsler meget alvorligt,” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection, og fortsætter:

“Der er i forvejen store dyrevelfærdsproblemer i den industrielle svineproduktion, og det, forskerne siger til os, er endnu en grund til at reducere antallet af svin betragteligt og satse meget mere på andre produktionsformer som friland, økologi og plantebaseret produktion.”  

Fakta om dansk svineproduktion:

  • I 2021 producerede dansk landbrug mere end 33 mio. grise i Danmark.
  • Heraf blev lidt mere end 14 mio. eksporteret som smågrise til andre lande.
  • Landbrug & Fødevarer oplyste sidste år, at de ikke havde planer om at sænke antallet af grise i den industrielle svineproduktion.

Der er brug for en ny retning i landbruget. Hjælp os med at råbe politikerne op:

Skriv under

Vil du vide mere