Den Internationale Hvalfangstkommission vil slutte sig til arbejdet for at bekæmpe spøgelsesnet.

International Hvalfangstkommission i kamp mod spøgelsesnet

Nyheder

Efterladt fiskegrej er den største trussel mod hvaler og andre dyr i havet. Nu vil Den Internationale Hvalfangstkommission bekæmpe de dødbringende spøgelsesnet.

Den 12. september 2018 var en vigtig dag for hvalerne. Her vedtog 89 FN-medlemslande i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) enstemmigt en række forslag – nu kaldet ’Spøgelsesnet-resolutionen’ – der skal beskytte hvaler og delfiner mod tabt og efterladt fiskegrej. 

Resolutionen blev fremsat af den brasilianske regering. Vi har gennem hele året har samarbejdet med det brasilianske miljøministerium om at udarbejde ordlyden, og på IWC-mødet opfordrede vi på det kraftigste medlemslandene til at vedtage resolutionen.

IWC er en global instans, der har til formål at beskytte hvaler. Den samles hvert andet år, for at en række lande og NGO’er sammen kan diskutere og regulere arbejdet for at beskytte hvaler over hele verden. Dette var det 67. møde i IWC, og det blev afholdt i Brasilien.

1014736_0

En dykker befrier en hval, der er viklet ind i et spøgelsesnet 

Tættere samarbejde om at bekæmpe spøgelsesnet

Ingrid Giskes, der leder vores globale arbejde mod spøgelsesnet, siger: ”Godkendelsen af resolutionen vil betyde, at arbejdet for at bekæmpe spøgelsesnet i endnu højere grad bliver en del af IWC’s strategiske prioriteringer.”

Hun fortsætter: ”Vi er glade for, at IWC nu vil få et tættere samarbejde med Global Ghost Gear Initiative (GGGI) om at forebygge og nedsætte mængden af spøgelsesnet samt fjerne eksisterende spøgelsesnet fra havene. Det vil betyde, at færre hvaler og delfiner vil blive fanget i nettene. Det er gennem samarbejder som dette, at vi kan takle det enorme problem, som spøgelsesnet udgør."

Vi grundlagde GGGI i 2015. Det er en global alliance mellem fiskevirksomheder, industriorganisationer, regeringer og NGO’er, der arbejder for at finde løsninger på det verdensomspændende problem med spøgelsesnet.

iwc67

Vores team sammen med repræsentanter fra Brasiliens miljøministerium

Flydende dødsfælder

Spøgelsesnet er den største trussel mod livet i havene, der findes i dag. Omkring 600.000-800.000 tons fiskegrej bliver hvert år tabt og efterladt i havene. 

Spøgelsesnettene udgør mere end halvdelen af al den makroplastik, der årligt ender i havene. Og der er mere end fire gange så stor sandsynlighed for, at spøgelsesnet påvirker dyrene i havet, end alle andre typer marint affald tilsammen.

Hvert eneste år bliver mere end 136.000 hvaler, delfiner, sæler og havskildpadder fanget og dræbt i spøgelsesnettene. Dertil kommer et enormt antal fisk og andre dyr.

Fælles front blandt NGO’er

Et stort antal andre NGO’er støttede vores indsats for at få sat spøgelsesnet på IWC67’s dagsorden, herunder WWF, Greenpeace , Animal Welfare Institute, Humane Society International – HSI, Environmental Investigation Agency, Whaleman Foundation, American Cetacean Society og medlemmerne af GGGI.

Vil du vide mere