Den effektive løsning, som redder hundeliv

06/11/2014

At aflive hunde løser ikke problemet med herreløse hunde i Europa. Der findes en pakke af løsninger, som er langt mere effektive – og som ikke indebærer, at hundene bliver mishandlet.

Hundene bevæger sig derhen, hvor de kan få mad og få opfyldt deres andre behov. Hvis man afliver en stor del af hundene i ét område, vil hunde fra nærliggende områder meget hurtigt bevæge sig derhen, da der nu er mindre konkurrence om maden og pladsen. Meget hurtigt er man tilbage ved udgangspunktet med mange herreløse hunde.

De mange millioner herreløse hunde i Europa lever et kummerligt liv, og de er dagligt i fare for at blive slået ihjel. Men der findes løsninger til at håndtere bestandene af herreløse hunde, som både er humane og effektive. Det viser vores erfaring fra 30 års arbejde med hunde rundt omkring i verden. 

Vi rådgiver regeringer i en lang række lande for at få indført effektiv lovgivning, der beskytter hundene. Og samtidig sætter vi ind med praktiske løsninger, der begrænser antallet af herreløse hunde og holder hundene sunde og raske. Dét giver langtidsholdbare løsninger.

Aflivning af hunde er skruen uden ende

To hundegrupper bidrager til de mange herreløse hunde i Europa:
De herreløse hunde og hunde, der har ejere. I mange europæiske lande holder man hunde, som vi i Danmark holder udekatte, dvs. at de løber frit rundt. Så selvom disse hunde har et hjem og en ejer, får de ligesom de herreløse hunde mange hvalpe, som fødes og/eller efterlades på gaden.

Aflivning af de herreløse hunde er skruen uden ende. Hundene bevæger sig derhen, hvor de kan få mad og få opfyldt deres andre behov. Hvis man afliver en stor del af hundene i ét område, vil hunde fra nærliggende områder meget hurtigt bevæge sig derhen, da der nu er mindre konkurrence om maden og pladsen. Her kan de formere sig med to kuld hvalpe om året, samtidig med at de strejfende hunde, der har en ejer, også føder nye hvalpe. Meget hurtigt er man tilbage ved udgangspunktet med mange herreløse hunde.

Det er altså ikke en effektiv løsning at aflive hundene. Og samtidig er der gentagne og ofte store omkostninger forbundet med at aflive de mange herreløse hunde – uden at problemet bliver løst.

Lovgivning, oplysning, vaccination og sterilisation

Vores erfaringer viser, at vi kan skabe helhedsorienterede løsninger, som gør det muligt for hunde og mennesker at leve i harmoni, og som ikke involverer aflivning af raske hunde. 

Der er ikke én enkelt løsning, som passer til alle lande. Dog gælder det generelt, at det er afgørende at:

  • sikre en effektiv lovgivning.
  • mindske antallet af herreløse hunde på en human måde og uden at aflive de raske hunde.
  • oplyse hundeejere om, hvordan man holder hund på ansvarlig vis, så deres hunde ikke bidrager til problemet ved at formere sig på gaden.
  • opbygge kendskabet til dyrevelfærd blandt dyrlæger, beslutningstagere og den almene befolkning.
  • sikre, at regeringen forpligter sig økonomisk til at håndtere problemet på human og effektiv vis.

Desuden er det nødvendigt at gennemføre en række praktiske tiltag. Det drejer sig blandt andet om:

  • Vaccination af hunde, så sygdomme ikke spredes mellem hunde og eventuelt til mennesker.
  • Sterilisation og kastration af hunde for at mindske antallet af uønskede hvalpe.
  • Oplysning til hundeejere om, hvor vigtigt det er at vaccinere hundene mod sygdomme som rabies og parvovirus, og om fordelen ved at sterilisere eller kastrere hundene.
  •  Indførelse af hunderegistrering, så hundeejeren altid kan findes og drages til ansvar.
  • Etablering af internater og genhusningsprojekter.

Løsningen består altså af mange elementer. Men med den erfaring og ekspertise, som vi har opbygget gennem adskillige år, kan vi hjælpe regeringer til at løse problemet på en effektiv og bæredygtig måde - uden at hundene bliver aflivet. 

Læs mere om vores kampagne for at stoppe hundedrab i Europa >>

Katastrofetræning reddede liv i Indien

Forberedende katastrofehjælp, Indien

Da cyklonen Hudhud ramte Indien, var lokalbefolkningen forberedt. Vi havde få uger tidligere trænet dem i, hvordan de kunne sikre sig selv og deres dyr i en...