Danskerne vil have Europas dyr ud af burene

03/05/2019

Mere end 46.000 danskere har allerede underskrevet et borgerinitiativ, der skal befri Europas landbrugsdyr fra en tilværelse i bure. Det er knapt 500 % mere end forventet.

”Millioner af dyr i EU's landbrug lever et unaturligt liv i bure under epidemiske forhold. Dyrene lider i burene, og danskerne vil have dem befriet.”

Ud af buret!

Sådan lyder kampagnen fra os og 145 andre europæiske organisationer inden for dyrebeskyttelse. Siden efteråret har vi bedt borgerne i EU om deres underskrift. 

Frem mod efteråret vil vi sammen indsamle en million underskrifter. Underskrifterne skal tvinge Europa-Kommissionen til at tage stilling til de mere end 300 millioner landbrugsdyr, som lever indespærrede i små bure rundt omkring i Europa.

Millioner af søer i Europa fikseres i farebokse, hvor de ikke engang kan vende sig.

Over 80 % i mål

Lidt over halvvejs inde i kampagnen har mere end 860.000 europæere skrevet under på borgerinitiativet, heraf mere end 46.000 personer i Danmark. 

”Millioner af dyr i EU's landbrug lever et unaturligt liv i bure under epidemiske forhold. Dyrene lider i burene, og danskerne vil have dem befriet,” siger Johanne Gabel, kampagneleder i World Animal Protection Danmark og fortsætter: 

”Derfor er vi langt over tærsklen for antallet af danske underskrifter allerede, og vi kan bare konstatere, at danskerne bidrager markant til at sætte landbrugets indespærrede dyr på EU's politiske dagsorden.”

Hjælp dyrene ud af burene: Skriv under

Derfor vil vi have dyrene ud af burene:

Danmark fører på underskrifter set i forhold til antal indbyggere

Udover mindst en million samlede underskrifter skal de enkelte lande sikre et minimum af underskrifter for at gøre borgerinitiativet gyldigt. Denne tærskel er sat i forhold til landenes indbyggertal. 

Og på dette punkt har Danmark foreløbig vist sig at overraske mest. Godt syv måneder inde i kampagnen er danskerne hele 473 % over det fastsatte mål på 9.750 underskrifter.

Tusindvis af danskere bakker op om et borgerinitiativ, der skal befri Europas landbrugsdyr. Læs mere

Fører til forandring

I begyndelsen af 2018 førte et europæisk borgerinitiativ senest til et konkret lovgivningsforslag, da Europa-Kommissionen foreslog en revision af drikkevandsdirektivet og retten til rent drikkevand.

Hidtil har blot fire ud af mere end 75 borgerinitiativer været i stand til at samle tilstrækkeligt med underskrifter.

Med et forbud mod bure vil søer kunne tage sig naturligt af deres smågrise uden at være fikseret i farebokse.

Så med over 80 % af de krævede antal underskrifter i hus allerede, er der grund til at tro, at borgerinitiativet denne gang kan føre til ændringer, vurderer Johanne:

”Kigger man på de fire vellykkede initiativer, er der grund til forsigtig optimisme. For initiativerne fører til forandring. Initiativerne fører til lov- og politikændringer. Så det gør en forskel for den demokratiske oplevelse i Europa, og det må være på sin plads op til et valg til EU.”

Mere end en million underskrifter

EU stiller skrappe krav til formalia, når man skal skrive under. For eksempel kræver enkelte lande pasnummer for at blive registreret som underskriver. 

Det kræver altså vedholdenhed og tålmodighed at hjælpe landbrugsdyrene fri fra burlivet. Men det viser, at EU-borgerne føler kraftigt for sagen, mener Johanne Gabel, der endda forventer, at der bliver indsamlet mindst 1.3 millioner underskrifter:

”Vi kan se, at opbakningen til denne sag vinder momentum i hele Europa. Så vi har valgt at gå efter mindst 1,3 millioner underskrifter, så det giver genlyd. Det sikrer, at vi har tilstrækkeligt mange gyldige underskrifter, og samtidig sender det et stærkt signal til borgere og politikere i hele EU. En del tidligere borgerinitiativer er desværre faldet på, at man ikke har fået samlet nok gyldige underskrifter.”

Sidste dag for indsamlingen er den 11. september 2019.

Skriv under

Stem for dyrene ved EU-Parlamentsvalget

Din stemme kan gøre en forskel for dyrene i både Danmark og resten af EU-landene. Foto: Johanne Gabel, Hellehuses Haver

Din stemme kan gøre en forskel for dyrene i både Danmark og resten af EU-landene. Nu kan du se, hvilke af de danske kandidater der har forpligtet sig til at...