Danmark har ikke verdens bedste dyrevelfærd

26/11/2014

I et nyt online-værktøj kan vi nu sammenligne dyrebeskyttelseslove på tværs af landegrænser. Danmark er ikke placeret i toppen, heller ikke hvis vi blot sammenholder lande inden for Europas grænser.

I det nye analyseværktøj Animal Protection Index, som vi i World Animal Protection har udviklet, ligger Danmarks lovgivning ikke i toppen. I Europa overgås vi nemlig af Østrig, Schweiz og Storbritannien, som er de eneste tre lande i Europa, der ligger i A-kategorien. Danmark ligger i B-kategorien sammen med lande som f.eks. Tyskland, Sverige og Holland. 

Dyrebeskyttelsesindekset, som kan tilgås online, giver mulighed for at sammenligne lovgivningen på tværs af landegrænser. 

Dyrevelfærd på skoleskemaet?

Danmark ligger nede i en E-kategori, når det gælder undervisning i pleje af dyr og dyrebeskyttelse, for undervisning i dyrevelfærd er ikke lovpligtigt i den danske folkeskole. Til sammenligning har alle skoler i Østrig pligt til at undervise i dyrevelfærd. 

”De permanente ændringer opnår man gennem oplysning. Når et land beslutter sig for at gøre dyrevelfærd obligatorisk i børns skolepensum, bliver det muligt at påvirke unge fra en tidlig alder til at behandle dyr godt. Det er essentielt, og vi kan på sigt mindske antallet af dyreværnssager, som vi jo desværre stadig har mange af i Danmark, ” udtaler Eline Aggerholm, kampagneleder i World Animal Protection Danmark.

Flere områder Danmark kunne forbedre

Dyrebeskyttelsesindekset, som er udarbejdet sammen med verdens største advokatkontor DLA Piper, identificerer yderligere nogle fokusområder, hvor Danmark kan løfte indsatsen, så vi i det mindste kommer på niveau med Østrig og Schweiz. Specielt er det en hæmsko, at den danske lovgivning tillader vilde dyr som elefanter og søløver i cirkus, og at lovgivningen ikke anerkender, at dyr er bevidste og har følelser.

”Indekset viser tydeligt, at vi i Danmark har flere områder inden for lovgivningen, som kræver kraftig forbedring, før vi kan bryste os med at have verdens bedste dyrevelfærd. Og selv om vi når op blandt de bedste, så vil der fortsat være plads til forbedring. Dyrevelfærd er en proces, hvor selv de bedste bør skabe forbedringer for dyr, ” konkluderer Eline Aggerholm.

Dyrebeskyttelsesindekset, som er det første af sin slags, vil fungere som værktøj til at forbedre lovgivningen og holdningen til dyr på regeringsniveau og blandt centrale interessenter.

Om Dyrebeskyttelsesindeks

•    Indekset er udarbejdet fra international dyrevelfærdsstandarder, udstukket af Verdensdyresundhedsorganisation (OIE). Standarderne er accepteret af 180 lande, heriblandt Danmark.

•    I alt 50 lande indgår i dyrebeskyttelsesindekset. De 50 lande er alle udvalgt fra statistikken udarbejdet af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation. De 50 lande har de største antal dyr til produktionsformål. Alle regioner og kontinenter har lige mange lande repræsenteret i indekset. Desuden er alle landene medlem af Verdensdyresundhedsorganisationen OIE.

•    Hvert land er indekseret ud fra 15 unikke indikatorer, som er grupperet i fem temaer. Hvert lands individuelle indikatorer er scoret inden for syv kategorier (fra A til G) samt en overordnet score.

Se Dyrebeskyttelsesindekset >>

Et bedre liv for Rumæniens hunde

Vores mål er, at der i hele Europa indføres lovgivning, der beskytter hundene mod mishandling og aflivning med brutale metoder.

Hvis der fødes færre uønskede hvalpe, ender færre hunde på gaden. Og hvis børn, unge og voksne undervises i at behandle dyr godt, vil det på sigt skabe bedre...