Sammen med over 160 andre organisationer har vi sendt et åbent brev til de nye EU-kommissærer, der er tiltrådt i dag.

Dårlig dyrevelfærd i danske svine-og kvægstalde

Nyheder

Næsten hver tredje svinebesætning og tæt på halvdelen af kvægbesætningerne overtræder reglerne for dyrevelfærd, viser Fødevarestyrelsens nye rapport. I årevis er udviklingen kun gået den forkerte vej.

Hvert år kontrollerer fødevarestyrelsen, at dyrevelfærden er i orden i en stikprøve af danske stalde med landbrugsdyr. Det gør de bl.a. ved at kontrollere, at reglerne om dyrenes forhold som f.eks. plads, fodring og pasning af syge dyr er overholdt. 

Fødevarestyrelsen har netop udgivet de nyeste resultater, som er fra kontrollen i 2021. Her fremgik det, at der var overtrædelser af reglerne for dyrevelfærd i 31 % – eller næsten hver tredje – svinebesætning, og at der blev udstedt 16 politianmeldelser på grund af uacceptable forhold for syge og tilskadekomne grise. 

I besætninger med køer og kalve blev der konstateret problemer med dyrevelfærden i 46 % af besætningerne. 

Antallet af lovovertrædelser vedrørende dyrevelfærd i kvægbesætninger har generelt været stigende siden 2017, så der nu er problemer med dyrevelfærden i næsten halvdelen af kvægbesætningerne. 

Kræv en ny retning for landbruget

En sørgelig gentagelse år efter år

”For svinebesætningerne er der desværre ikke tale om en nyhed, men en sørgelig gentagelse. De seneste mange år er reglerne for dyrevelfærd ikke blevet overholdt i omkring en tredjedel af de kontrollerede besætninger med grise,” siger Pernille Fraas Johnsen, seniorrådgiver landbrug i World Animal Protection Danmark og fortsætter:

”Der er desværre ingen tegn på bedre dyrevelfærd i svinebesætningerne på trods af hensigtserklæringer, frivillige brancheaftaler og politiske udmeldinger om, at nu skal der gribes ind.” 

Kontrolresultaterne viser, at der i 2021 især var problemer med manglende adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale, og at de syge og tilskadekomne grise ikke blev passet godt nok. 

”Det er tale om alvorlige overtrædelser af selv de mest basale lovkrav til hold og pasning af grise, og det er simpelthen uacceptabelt at det kan finde sted år efter år uden at det får konsekvenser,” mener Pernille Fraas Johnsen.

So bag tremmer i en europæisk svinestald

Tørstige kalve og halte køer

Den mangelfulde behandling og pasning af syge dyr er også et stort problem i kvægbesætninger.

”Det er dybt problematisk, at det går den forkerte vej med dyrevelfærden i besætninger med malkekvæg og kalve. For kalvene handler det om noget så grundlæggende som utilstrækkelig fodring og adgang til vand, ingen opfyldelse af deres suttebehov, og kalve opstaldet på for lidt plads uden kontakt til andre kalve,” forklarer Pernille Fraas Johnsen. 

I besætninger med malkekvæg påpeger Pernille Fraas Johnsen, at det især er bekymrende, at der er overtrædelser af lovgivningen omkring tilsynet med køernes klove og den efterfølgende og nødvendige behandling af halte køer. 

Problemer med klove og ben er desværre et velkendt og udbredt dyrevelfærdsproblem i besætninger med malkekøer. Det betyder i praksis, at der findes malkekøer i de danske stalde, som ikke kan gå naturligt eller støtte på alle fire ben på grund af smertefulde klov- og benproblemer. 

”Der er åbenlyst, at der er brug for markante forbedringer af dyrevelfærden i de danske svine- og kvægstalde, og det er fortvivlende at være vidne til, at sådan har det været i mere end 10 år. Lovovertrædelserne omkring dyrevelfærd fortsætter uden konsekvenser, og dyrene lades i stikken,” fastslår Pernille Fraas Johnsen.

På tide med konkrete tiltag

Fødevareminister Jacob Jensen har ligesom sine forgængere tilkendegivet, at nu skal udviklingen vendes. 

I World Animal Protection opfordrer vi på det kraftigste til, at der denne gang bliver sat ind med tiltag, som fører til reelle forbedringer for dyrene i de danske stalde.

Vis politikerne, at du kræver en ny retning for landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere