Et kuld pattegrise dier hos deres mor, som er fastspændt af farebøjler

CO2-afgift: Der er brug for et stop for nye dyrefabrikker

Nyheder

Mens resten af samfundet skruer ned for CO2-udledningen, skruer landbruget op. Vi mener, at landbruget har kørt friløb alt for længe.

"Det er fint med en CO2-afgift til landbruget, som regeringens Svarer-udvalg har foreslået. Men landbruget har kørt friløb med frivillige ordninger alt for længe, og nu må de bidrage for alvor – og gerne væsentligt mere, end udvalget foreslår," siger Esben Sloth, programchef i World Animal Protection Danmark.

Alt efter hvilke beregninger man benytter, står landbruget samlet for mere end en tredjedel af det samlede CO2-udslip.

"De sidste mange år har resten af samfundet bidraget mere og mere til reduktion af CO2-udledningen, mens landbruget har slået sig i tøjret og kørt friløb. Det duer ikke, at landbruget er den eneste sektor, der ikke har orden i eget hus, og som ikke betaler for den forurening, de påfører samfundet," mener Esben Sloth.

"Vi kræver et øjeblikkeligt stop for opførelse af nye dyrefabrikker, antallet af dyr skal reduceres væsentligt, og landbruget må se at komme i gang for alvor med en ægte grøn omstilling," fortsætter han.

Alarmerende tal

Tallene taler deres eget afslørende sprog og viser, at mens resten af samfundet skruer ned, så skruer landbruget op.

Landets bønder har øget deres C02-udslip fra 15,6 megaton i 2010 til 15,8 i 2020. I samme periode har resten af samfundet i samme periode reduceret fra 65,75 megaton til 43,83.

For to år siden stod landbruget for 36 % af det samlede C02-udslip i Danmark.

“Tallene bliver endnu mere alarmerende, hvis vi kigger frem til 2030. På det tidspunkt vil landbruget ifølge de officielle prognoser være ansvarligt for hele 62 % af det CO2-udslip, Danmark maksimalt må have på det tidspunkt ifølge klimaloven,” siger Esben Sloth.

Landbruget overholder ikke frivillige aftaler

Heller ikke med hensyn til planen om kvælstofreduktion har landbruget levet op til de frivillige aftaler. Ifølge planen skulle landbruget spare danskernes natur for 2450 ton kvælstof. I 2021 havde de kun planlagt reduktioner på 719 ton.

Med hensyn til dyrevelfærd halter landets industribønder også fortvivlende langt bagefter. Den seneste opgørelse (fra 2020) viser, at der kun er 6.000 farende søer i løsdriftstier på dyrefabrikkerne. Det skal ses i lyset af, at der i Danmark er op mod én million farende søer årligt, hvoraf langt de fleste bliver fikseret.

“Forholdene på Danmarks dyrefabrikker er langt fra, som de skal være. Samfundskontrakten skal fornys, og denne gang skal der være bindende aftaler, og de skal som minimum overholdes,” slutter Esben Sloth.

Høner i naturlige omgivelser

Kæmp for en ny retning for landbruget

Stop landmisbruget

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der skal være færre dyr i landbruget, som i stedet skal omlægges til en mere plantebaseret produktion. Dyrene skal have god plads i stalden, adgang til det fri og mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.

Skriv under
Vil du vide mere