A poached pangolin in Northern India

Chokerende video: Truet skældyr bliver tæsket og kogt

Nyheder

Hemmelig videooptagelse viser et skrækslagent skældyr, der brutalt bliver gennembanket og smidt i en kedel kogende vand. Skællene sælges på det sorte marked for traditionel asiatisk medicin.

Den chokerende video fra Assam, Indien, er filmet af en forsker, som arbejder undercover for os og Oxford Universitet. Sammen har vi gennem de seneste to år gennemført en omfattende undersøgelse af traditionelle jagtmetoder i Assam.

Den mest jagtede truede dyreart

Skældyret anses som den mest jagtede af verdens truede dyrearter. Over en million skældyr blev taget fra naturen mellem 2000-2013 for at indgå i den illegale handel med vilde dyr. 

Der findes allerede omfattende dokumentation af omfanget af den illegale handel – men vores videooptagelse viser, hvor meget disse fredelige dyr lider under tilfangetagelsen og drabet.

Brutalt dræbt

Et skrækslagent skældyr gemmer sig fra krybskytter ved at rulle sig sammen i et hult træ. Krybskytterne forsøger at hugge sig ind til hende med økser, men da de stadig ikke kan få fat i det desperate dyr, tænder de ild for at tvinge hende til at komme ud.

Da skældyret begynder at kvæles og er tæt på at miste bevidstheden, forsøger hun desperat at springe ud af træet for at slippe væk. Men hun bliver fanget, proppet i en sæk og båret hen til en hytte, hvor næste del af hendes prøvelser kan begynde.

Igen og igen bliver skældyret slået hårdt med en machete, indtil hun knap kan bevæge sig. Det blødende skældyr bliver smidt i en kedel, hvor hendes tragiske kamp endelig får en ende.

pangolin_neil_dcruze-4857

Et skældyr i det nordlige Indien

De eftertragtede skæl

Der findes otte skældyrsarter i verden: Fire i Asien og fire i Afrika.

Skældyret minder en del om en myresluger. Det er det eneste pattedyr dækket af et panser af skæl. Skællene beskytter det mod rovdyr – men ironisk nok er det samtidig skællene, der er drivkraften bag den illegale handel med skældyr. Og dermed er skællene indirekte skyld i, at skældyret er truet af udryddelse.

Læs mere om den illegale handel med skældyr i vores rapport

Derfor er skældyr eftertragtede

Skællene bliver brugt i traditionel asiatisk medicin, særligt i Kina og Vietnam. Her menes de at have helbredende virkning. Men skællene består af keratin – det samme materiale som menneskenegle og -hår består af – og har ingen dokumenteret medicinsk virkning.

I nogle lande bliver skældyr desuden anset for at være en delikatesse, og skællene bliver også brugt som dekoration i ritualer og på smykker.

pangolin_neil_dcruze-3264

Skællene fra skældyr består af keratin - det samme protein, som menneskelige fingernegle består af

Den illegale handel skal stoppes

Neil D’Cruze, der er seniorrådgiver for vores arbejde med vilde dyr og ledende forsker, siger:

”Videooptagelsen viser tydeligt, hvor helt igennem forfærdelig jagten på skældyr er. Der er ikke blot tale om et kæmpe problem for artsbevarelsen – der er også tale om et stort dyrevelfærdsproblem. Hvis vi skal beskytte skældyrene fra smerter og lidelse, er vi nødt til at få stoppet den illegale handel.”

Professor Davis Macdonald fra Oxford Universitet tilføjer:

”Efterspørgslen er stigende på grund af traditionel asiatisk medicin, og det gør skældyr til en lukrativ fangst. Skællene fra bare et enkelt skældyr kan indbringe en sum, der er stor nok til at ændre en fattig persons liv. Men jagten på skældyr er på ingen måde bæredygtig, og antallet af skældyr i naturen falder drastisk.

Sådan kan vi beskytte skældyrene

Vi opfordrer til følgende tiltag for at bekæmpe den globale handel med skældyr:

  • National og international lovgivning på området bør strengt håndhæves
  • Skældyr bør fjernes fra Folkerepublikken Kinas Farmakopé – industriens håndbog for traditionel medicin
  • Plantebaserede og syntetiske alternativer bør investeres i og markedsføres
  • Regeringer, NGO’er og industrien bag traditionel asiatisk medicin bør samarbejde om at stoppe forbrugernes efterspørgsel på skældyrsprodukter – særligt i Kina og Vietnam
  • Der bør gennemføres tiltag for at udvikle alternative indtægtskilder, afhjælpe fattigdom og indføre uddannelsesprogrammer i fattige lokalsamfund omkring skældyrenes levesteder

Læs mere i rapporten

Vil du vide mere