Borgerinitiativ sender burdyr ind i hjertet af EU

12/09/2019

På et år har mere end 1,6 mio. europæere skrevet under på, at de vil have landbrugsdyr ud af burene. Derfor lander spørgsmålet om 300 mio. indespærrede dyr nu på bordet hos EU-Kommissionen.

"Initiativerne fører til lov- og politikændringer. Det vil dette borgerinitiativ også.”

Over 300 mio. dyr, der lever sammenstuvede i bure i EU, er kommet et skridt nærmere friheden. Mere end halvanden mio. europæere - herunder mere end 65.000 danskere - har nemlig skrevet under på et borgerinitiativ, der forpligter EU-Kommissionen til at behandle problemstillingen inden for seks måneder. 

Europæerne vil have dyrene ud af burene, og Europas lovgivende forsamling kan nu gå i gang med at diskutere en lov mod at holde landbrugsdyr i bure. 

En so i farebøjle

En historisk bedrift

Der er mange millioner produktionsdyr i bure i Europa. Helt præcist er der 368.974.282 kaniner, læggehøner, søer, vagtler, gæs og ænder, som sidder indeklemte i bure rundt omkring i Europa. 

Men nu kan dyrene måske se frem til at blive lukket ud. Det europæiske borgerinitiativ "Ud af buret" har fra 11. september 2018 og et år frem indsamlet langt over de nødvendige 1 mio. underskrifter fra borgere i EU for at kunne tvinge EU's udøvende magt til at tage stilling til livet som burdyr.

Og det glæder vi os naturligvis over som en af forslagsstillerne af initiativet:

”Det er en foreløbig sejr for dyrene og for demokratiet. Et borgerinitiativ med så massiv og historisk høj opbakning må gøre indtryk på Europas politikere. Nu må de gengælde det folkelige opråb og lovgive dyrene ud af burene,” siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

En tremmekalv

Fører til forandring

Det europæiske borgerinitiativ giver almindelige borgere mulighed for at påvirke EU’s udvikling. 

Siden 2011 har blot fire ud af mere end 80 borgerinitiativer været i stand til at samle tilstrækkeligt med underskrifter. Dermed bliver borgerinitiativet "Ud af buret" det kun femte forslag fremsat af Europas borgere, som får tilstrækkelig opbakning til at fremtvinge politisk handling.

Senest førte et europæisk borgerinitiativ i begyndelsen af 2018 til et konkret lovgivningsforslag, da Europa-Kommissionen foreslog en revision af drikkevandsdirektivet og retten til rent drikkevand. Tre af de fire vellykkede borgerinitiativer har haft effekt i europæisk ret og/eller politik.

Gitte Buchhave, er da også overbevist om, at borgerinitiativet "Ud af buret" vil føre til forandringer:

”Kigger man på de fire vellykkede initiativer, er der grund til forsigtig optimisme. For initiativerne fører til forandringer. Initiativerne fører til lov- og politikændringer. Det vil dette borgerinitiativ også,” mener hun.

En svinefarm, hvor søerne ikke er fikserede og derfor kan være naturligt sammen med deres smågrise.

Europæerne mener dyrevelfærd alvorligt

Ifølge den seneste måling fra EU-Kommissionens Eurobarometer fra 2016 ønsker mere end 80 % af europæerne bedre dyrevelfærd. Og hele 94 % af europæerne mener, at det er vigtigt at sikre velfærden for landbrugsdyr.

Men samtidig viser en opgørelse fra Compassion in World Farming, at mere end 300 mio. landbrugsdyr sidder klemt sammen i bure i Europa.

For eksempel opdrættes 120 mio. kaniner årligt i EU. De fleste er stuvet sammen i små klaustrofobiske tremmebure. 8 ud af 10 europæiske søer er fikserede i farebøjler, når de skal føde, uden at kunne røre sig eller vende sig. Og 210 mio. læggehøner sidder i mikroskopiske bure og lægger æg hele livet.

Burhøns klemt sammen på al for lidt plads

Burhøns

”Dyr i bure har en forhøjet risiko for sygdomme. Så der er brug for handling og forandring. Det mener EU's borgere. Lad os nu få at se, at politikerne også mener dyrevelfærd alvorligt,” slutter Gitte Buchhave.

Alle fotos er fra landbrug i EU.