1010614

Bedre beskyttelse af hvalerne

Nyheder

En ambitiøs plan, der sætter fokus på truslerne mod hvaler i verdenshavene, og en mere kritisk tilgang til anmodninger om at måtte foretage ”videnskabelig hvalfangst”. Det er det positive udkomme af Den Internationale Hvalfangstkommissions årlige møde.

I september afholdt Den Internationale Hvalfangstkommission sit 65nde årlige møde. På mødet traf kommissionen to vigtige beslutninger, der vil komme hvalerne til gode.

To skridt fremad – og et tilbage

For det første vedtog kommissionen en ambitiøs plan for dyrevelfærd, der sætter fokus på de store globale trusler mod hvaler, herunder faren for at de bliver viklet ind i fiskeudstyr, der bliver smidt eller tabt i havene – de såkaldte spøgelsesnet. Det var den engelske regering, der stillede forslaget, og det gjorde de på baggrund af rådgivning fra os.

For det andet vedtog kommissionen en resolution, der forholder sig til Japans såkaldte ”videnskabelige hvalfangst”. Denne praksis blev dømt ulovlig ved FN’s Internationale Domstol tidligere i år. Resolutionen opridser, hvilke trin kommissionen skal følge, når den behandler fremtidige anmodninger om videnskabelig hvalfangst – herunder hvorvidt hvalerne dræbes for at kunne indgå i forskningen.

Desværre annoncerede den japanske regering samtidig, at landet ikke har tænkt sig at rette sig efter Den Internationale Domstols afgørelse, men vil fortsætte med at fange hvaler i havet omkring Antarktis.

Ros til kommissionen

Claire Bass, der leder vores internationale kampagnearbejde med vilde dyr, sagde efter mødet: ”Det er rigtig positivt, at 60 medlemslande med stemmeret i kommissionen er enige om, at dyrevelfærd er et væsentligt anliggende. Planen kan beskytte hvaler mod de mange trusler mod dem – herunder risikoen for at blive fanget i spøgelsesnet. Spøgelsesnet er en af de allerstørste farer, der lurer i verdenshavene.”

Claire Bass roser også kommissionens beslutning om en mere kritisk granskning af den såkaldte videnskabelige hvalfangst.

”Vi er meget taknemmelige for, at New Zealand og Australien fortsat arbejder for at stoppe de uacceptable lidelser, hvaler udsættes for, når de dræbes i videnskabens navn af japanske hvalfangere. Det er meget skuffende, at Japan efterfølgende annoncerede, at landet vil forsætte hvalfangsten i havet omkring Antarktis. Vi vil på det kraftigste henstille til, at den japanske regering genovervejer sin beslutning om at genoptage disse brutale og meningsløse massedrab.”

Vil du vide mere