1,41 billioner ko-bøvser skader hver dag planeten

26/10/2018

Miljøet er stærkt truet af, at landbrugsdyr over hele verden bøvser og prutter enorme mængder drivhusgas ud. Ved at spise mindre kød kan vi både bremse den globale opvarmning og forbedre dyrevelfærden.

Hvis denne udvikling ikke bliver stoppet, vil landbruget på globalt plan stå for 52 % af drivhusgas-udledningen i de kommende årtier.

Problemet i tal

  • 1,47 milliarder køer bøvser og prutter hver dag over 680 milliarder liter metan ud hver eneste dag. I dette tal er andre landbrugsdyr ikke medregnet
  • 95 % af den drivhusgas, som køer producerer, stammer fra bøvser
  • Køer bøvser cirka hvert 90. sekund
  • 1,41 billioner ko-bøvser fyldt med metan bliver udledt i omgivelserne hver eneste dag
  • Metan er 25-100 gange mere skadeligt for miljøet end kuldioxid
  • Hver dag lægger køer over hele verden over 23,7 milliarder kokasser fyldt med metan. Kokasserne har en vægt på i alt 43,4 millioner ton

Our history - World Animal Protection

Køer er ikke de eneste syndere

Landbrugsdyr producerer hvert år, hvad der svarer til 7,1 gigaton CO2 – eller 14,5 % af al udledning af drivhusgas. Det er mere end alle verdens biler, fly og andre transportmidler til sammen.

Vi mener derfor, at miljø- og landbrugsministrene i de største landbrugsnationer bør tilskynde deres befolkninger til at spise mindre kød. Det vil bremse den globale opvarmning, da færre landbrugsdyr betyder mindre drivhusgas.

Både et problem for miljøet og dyrevelfærden

Der bliver spist mere og mere kød i verden, og samtidig vokser den industrielle landbrugsproduktion. Hvis denne udvikling ikke bliver stoppet, vil landbruget på globalt plan stå for 52 % af drivhusgas-udledningen i de kommende årtier. 70 % heraf vil stamme fra kød- og mælkeproduktionen.

Af de mere end 70 milliarder dyr, der er en del af landbrugsproduktionen, lever 50 milliarder i det industrielle landbrug. De tilbringer ofte deres korte, usle liv klemt sammen i bure, bokse eller båse, hvor de ikke kan udføre deres naturlige adfærd.

Mange dyr bliver avlet til at vokse unaturligt hurtigt med lidelser som halthed, brækkede knogler, infektioner og hjertestop til følge.

Steve McIvor, vores internationale CEO, siger:

”Man bør se langt mere alvorligt på, hvor skadelig kødproduktionen er for miljøet. Og det samme gælder de elendige forhold, som 50 milliarder landbrugsdyr lider under hvert eneste år. Ved at spise mindre kød fra dyr, der har levet under gode forhold, kan forbrugerne både være med til bremse den globale opvarmning og give milliarder af dyr et bedre liv.”

Læs også: Underskrifter kan få dyrene ud af burene >>

EU kommer havdyrene til undsætning

EU-Parlamentet har besluttet at komme plastik i havet til livs.

EU-Parlamentet har besluttet at komme plastik i havet til livs. Det er både godt for miljøet og kan være en livline for de mange tusinde havdyr, der hvert år...