Generalforsamling 2023

World Animal Protection Danmark afholder generalforsamling onsdag den 26. april 2023

Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne.

Tid og sted
Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og bliver afholdt i DGI-Byen i København.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Anne Skare Nielsen er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2024
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest tirsdag den 18. april 2023info@worldanimalprotection.dkEr der spørgsmål til arrangementet, så kontakt os gerne på telefon 33 93 72 12.

På glædeligt gensyn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection