Generalforsamling 2019

Vi afholder generalforsamling onsdag den 15. maj 2019 i København. 

Vi opfordrer alle medlemmer og bidragsydere til at møde op. 

Tid og sted

Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V med start kl. 17.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (bestyrelsen indstiller Anne Skare som nyt bestyrelsesmedlem)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2020
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 6. maj 2019 på info@worldanimalprotection.dk eller telefon 3393 7212.

Eventuelle ændringer af programmet vil blive lagt på denne side.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection

Del i dit netværk:

Pinterest