Hunde

Problem

 • Over 10 millioner hunde bliver hvert år aflivet på brutal vis i et forsøg på at stoppe sygdomsudbrud
 • Masseaflivninger af hunde stopper ikke spredningen af sygdomme som rabies.

Løsning

 • Masseaflivningerne af hunde skal stoppes. I stedet skal hundene vaccineres og steriliseres/kastreres
 • Hvis mindst 70 % af hundene i et område er vaccineret, er der nok sunde, immune hunde til at forhindre, at sygdommen spredes.

Det gør vi

 • Vi rådgiver regeringer om at vaccinere, sterilisere og kastrere hunde
 • Vi arbejder for at få indført lovgivning mod dyremishandling og få lovene håndhævet
 • Vi tilbyder redskaber og ressourcer, der hjælper lokalsamfund, frivillige og lokale organisationer med dyrevenlig håndtering af hunde
 • Vi samarbejder med Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og andre globale organer om at forbedre hundes liv.

Hjælp os med at beskytte dyrene

Støt os med et fast månedligt beløb. Så er du med til at beskytte hunde – og til at hjælpe mange andre dyr i nød hver eneste måned.

Hund bliver vaccineret mod rabies i Kenya
Vi har vaccineret mere end 2 mio. hunde i 23 lande mod rabies.

Masseaflivninger af hunde er nyttesløse

Verden over er der lande med store problemer med rabies og andre sygdomme, som bliver spredt via herreløse hunde, eller hunde, der får lov til at strejfe frit.

Landenes regeringer mangler ofte ressourcer til at tage hånd om hundeproblemet, og sædvanligvis er kendskabet til dyrevelfærd i de rabiesplagede lande ikke særlig højt. Derfor forsøger myndighederne tit at løse problemet med brutale masseaflivninger af hundene.

De metoder, der bruges til at aflive hundene, resulterer typisk i en langsom og smertefuld død – f.eks. bliver hundene fodret med gift, gasset, dræbt med elektriske stød eller tæsket ihjel med køller.

Hundenes lidelser er dog nyttesløse, for masseaflivninger stopper ikke spredningen af rabies. 

Det dyrevenlige og effektive alternativ

Massevaccination af gadehunde og fritløbende hunde er den eneste effektive metode til at bekæmpe sygdommene på. Faktisk er det muligt helt at udrydde sygdomme som rabies gennem vaccinationer.

"FN vil have rabies udryddet inden 2030. Løsningen er ikke at behandle alle de mennesker, der bliver bidt af en hund – det svarer til at ville bekæmpe en ildebrand ved at smøre salve på brandsår. Den eneste måde vi kan eliminere rabies, er ved at fokusere på hundene. Med vores ekspertise og erfaring ved vi, at vaccinationer af hunde virker."
Pankaj KC, tidl. kampagnechef for hundearbejdet i World Animal Protection

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har anerkendt, at vores metode med at massevaccinere hunde er løsningen, hvis verden skal nå målet om at udrydde rabies inden 2030.

Vi har igennem årene vaccineret hunde i bl.a. Bangladesh, Bali, Zanzibar, Filippinerne, Kina, Indien, Kenya og Sierra Leone. Vaccinationsprogrammerne er nu mange steder blevet lokalt forankret, hvilket er den bedste måde at sikre, at de bliver videreført. Ellers er der en risiko for, at de pågældende lande griber til masseaflivninger igen, når vi har trukket os ud. 

I dag bygger vi videre på det solide fundament, vi har lagt, ved at støtte lokale samarbejdspartnere og tilbyde vores ekspertise og rådgivning, hvor der er brug for den. Bl.a. støtter vi International Companion Animal Management Coalition (ICAM) og er medlem af Global Alliance for Rabies Control (GARC).

Gennem tiden har vi vaccineret over 2 mio. hunde. Mød Bruno, der var blandt den første million, vi fejrede i 2016:

Succeser i vores arbejde

 • Vi har vaccineret over 2 mio. hunde i 23 lande verden over mod rabies.
 • I Zanzibar har vi samarbejdet med myndighederne om at vaccinere 90 % af hundebestanden, og siden 2015 har rabies været tæt på at være udryddet fra øen med kun ganske få smittetilfælde. 
 • Vores vaccinationsprogrammer i Bali i Indonesien og Colombo i Sri Lanka har ført til en nedgang i antallet af rabiestilfælde blandt hunde med hhv. 75 % og 50 %
 • Vi har overbevist Den Afrikanske Union (AU) og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) om at indføre planer for rabiesbekæmpelse, der inkluderer massevaccinationer af hunde og dyrevenlige metoder til at kontrollere hundebestandene. Det betyder bedre beskyttelse af hunde i 64 lande.
 • Sammen med den mexicanske regering har vi vaccineret landets hunde, og i 2019 blev Mexico certificeret af Verdenssundhedsorganisationen WHO for at have udryddet rabies overført fra hunde til mennesker. 
Dog captured with tongs

Hunde er løsningen, hvis rabies skal udryddes inden 2030

Verden har alt for længe har fokuseret på at behandle rabies hos mennesker frem for helt at udrydde sygdommen. På verdensplan koster det i gennemsnit kun 4 amerikanske dollars at vaccinere en hund mod rabies. Hvorimod det koster 27 gange så meget – 108 dollars – at behandle en person, der er blevet bidt.