Humane slagtemetoder

Problem

  • Millioner af landbrugsdyr lider før og under slagtning
  • Slagterier mangler mange steder i verden den nødvendige viden, teknologi eller færdigheder til at sikre, at dyrene bliver behandlet humant.

Løsning

  • Slagterier skal overbevises om at indføre humane slagtemetoder – og undervises i, hvordan de håndterer dyrene uden at påføre dem unødig stress og smerte.

Det gør vi

  • Vi uddanner slagterier i dyrevenlige metoder til at håndtere dyrene før og under slagtning
  • Vi arbejder for at få indført lovgivning om god slagtepraksis og hjælper virksomheder med at indføre politikker for humane slagtemetoder
  • Vi underviser studerende dyrlæger i humane slagtemetoder.

Hvad synes du?

Synes du at køer skal på græs? Hvor lang må transporttiden være for grisene på vej til slagteriet? Og hvordan skal forholdene være på slagteriet? Sæt gang i debatten