Humane slagtemetoder

Problem

  • Millioner af landbrugsdyr lider før og under slagtning
  • Slagterier mangler mange steder i verden den nødvendige viden, teknologi eller færdigheder til at sikre, at dyrene bliver behandlet humant.

Løsning

  • Slagterier skal overbevises om at indføre humane slagtemetoder – og undervises i, hvordan de håndterer dyrene uden at påføre dem unødig stress og smerte.

Det gør vi

  • Vi uddanner slagterier i dyrevenlige metoder til at håndtere dyrene før og under slagtning
  • Vi arbejder for at få indført lovgivning om god slagtepraksis og hjælper virksomheder med at indføre politikker for humane slagtemetoder
  • Vi underviser studerende dyrlæger i humane slagtemetoder.

Hvad synes du?

Synes du at køer skal på græs? Hvor lang må transporttiden være for grisene på vej til slagteriet? Og hvordan skal forholdene være på slagteriet? Sæt gang i debatten

 

 

Bedre behandling af slagtedyrene

Vores arbejde i Latinamerika og Asien

Vi samarbejder med fødevarevirksomheder, myndigheder og videnskabsfolk for at fremme humane slagtemetoder i Brasilien, Kina og Indonesien. I Indonesien, Cambodja og Filippinerne hjælper vi dyrlæger med at introducere humane slagtemetoder.
 

Humane slagtemetoder giver forretningsfordele

En 5-års undersøgelse af vores uddannelsesprogram har vist, at slagterier, der bruger humane slagtemetoder, får et bedre omdømme. Desuden højnes kvaliteten af kødet, da færre dyr bliver skadet, og færre dyrekroppe dermed har blå mærker. Disse faktorer styrker slagteriernes globale konkurrenceevne. Samtidig er arbejdsglæden blandt medarbejderne højnet efter indførelsen af de humane metoder. 
 

Resultatet af uddannelse

På et af de brasilianske slagterier, hvor vi har undervist de ansatte, er der sket store forandringer: 

  • Antallet af dyr med blå mærker er faldet med 63 %
  • Antallet af dyr, der falder eller glider, er faldet med hhv. 89 % og 81 %
  • Brugen af stokke til flytte dyrene er faldet med 53 %.

Del i dit netværk:

Pinterest