Succeser med vaccination af hunde

Vaccinationsprojekter i lande verden over har bevist, at massevaccinationer er en effektiv metode til at bekæmpe rabies.

Hunde på Bali

I 2009 udbrød der rabies på turistøen. I et forsøg på at forhindre sygdommen i at sprede sig, gik myndighederne i gang med at forgifte omstrejfende hunde med stryknin. Titusinder af hunde døde i panik og smerte – men metoden fik ikke bugt med sygdommen.

Vi samarbejdede med Bali Animal Welfare Association og overbeviste Balis regering om at gennemføre massevaccinationer af hundene i stedet. På kun seks måneder faldt antallet af rabiestilfælde blandt hunde med hele 76 %, og antallet af mennesker, der døde som følge af rabies, faldt med 35 % set i forhold til den samme periode året før.

Sri Lanka

I 1990’erne var Colombos gadehunde plaget af en række sundhedsproblemer – og der blev flere og flere hunde, som tiden gik. Frygten for rabiesudbrud fik myndighederne til at give et påbud om, at alle hunde skulle slås ihjel. En tredjedel af byens hunde forsvandt fra gaderne- men sygdommen bestod.

I 2007 indledte vi et samarbejde med den srilankanske organisation Blue Paw Trust for at påvirke myndighederne til at stoppe aflivningerne. I stedet tilbød vi at massevaccinere hundene. Det første år blev rabies blandt hunde halveret, og rabiestilfældene er faldet år efter år i takt med, at vaccinationsprogrammet er blevet udvidet. I slutningen af 2010 var der kun 10 tilfælde af rabies i hele byen - et markant fald fra 70 tilfælde, da situationen var værst.

Bangladesh

Rabies har tidligere dræbt 2.100 personer hvert år i Bangladesh. I 2011 indledte vi en indsats i Cox's Bazar, et turistområde i landet. Vi hjalp myndighederne med at sætte klinikker op, og på kun to uger vaccinerede fire teams, vi havde uddannet, over 70 % af de ca. 4.000 hunde i Cox's Bazar. Denne andel af en hundebestand er tilstrækkelig til at danne en barriere mod at sygdommen kan spredes.

I januar 2012 forbød Bangladesh' regering masseaflivning i hele hovedstaden Dhaka, og i efteråret 2012 gik vi sammen med regeringen i gang med at udarbejde en handlingsplan, der skal udrydde rabies i hele landet.

Sydamerika

I 1983 gik en lang række latinamerikanske lande over til at bekæmpe rabies ved at massevaccinere hunde. Antallet af rabiestilfælde blandt hunde faldt fra 25.000, da det lå på sit højeste i 1977, til kun 196 i 2011. Det er et fald på over 99 %. I samme periode faldt antallet af rabiestilfælde blandt mennesker med 96 % til kun 15 personer over hele kontinentet. Flere sydamerikanske er nu officielt erklæret rabiesfri, og flere andre er godt på vej.

Indien

I 1994 indledte myndighederne i Jaipur et pilotprojekt, hvor de massevaccinerede hunde i en rabiesplaget del af byen. De gjorde brug af retningslinjer fra os og fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

I det kun fire kvadratkilometer store område var så mange som ti mennesker årligt blevet syge af rabies, men takket være vaccinationsprojektet var der i 2001 nul tilfælde. Siden da har en lokal dyrevelfærdsorganisation fortsat med at vaccinere i gennemsnit 70 hunde hver uge i hele Jaipur, og siden 2002 har der ikke været et eneste rabiestilfælde blandt mennesker i byen. 

Tanzania

Fra 1996 til 2001 blev to massevaccinationsprojekter udført i nogle udvalgte landsbyer i Serengeti-regionen. Den første runde førte til en nedgang i antallet af rabiestilfælde blandt hunde på 70 %, og den anden til en nedgang på hele 97 %.

Antallet af rabiestilfælde faldt ikke blandt hunde i de landsbyer i regionen, hvor der ikke blev vaccineret. Derfor blev et regulært vaccinationsprogram etableret, og i dag er rabies udryddet fra landsbyerne og Serengetis nationalpark. 

Sydafrika

I 2007 blev et massevaccinationsprojekt indledt i Kwazulu-provinsen i Sydafrika – et område, hvor hele 30 personer var blevet smittet af rabies på ét år. Før projektet gik i gang, havde der været problemer med rabies blandt både mennesker og hunde i flere årtier, men i september 2011 var ingen mennesker blevet syge af rabies i 14 måneder.

Del i dit netværk:

Pinterest
Copy
Copy
Copy