Hvorfor dyrebeskyttelse?

Vi sætter en stopper for dyrs lidelser

Hvorfor? Fordi dyr har ret til et liv fri for smerte.
Hvordan? Ved at stoppe dyremishandling og dyrs lidelser over hele verden.

Vi arbejder over hele verden med at hjælpe regeringer og lokalsamfund til at beskytte og tage sig godt af deres dyr.

Vidste du det? Tidligere blev 3.000 hunde aflivet hvert år i Cali, Columbia på grund af frygt for rabies. Vi overtalte regeringen til at sterilisere hundene i stedet. Antallet af herreløse hunde faldt med 25 %. Antallet af hundebid faldt. Og da projektet var slut, betalte 10.000 mennesker for at få steriliseret deres hunde frem for at gå tilbage til at bruge masseaflivninger som sygdomsbekæmpelse.

Læs mere om vores arbejde for at sætte en stopper for rabies uden masseaflivninger

Children with dog

Vi hjælper verden til at se, hvor vigtige dyr er for os alle sammen

Hvorfor? Fordi millioner af mennesker er afhængige af dyr.
Hvordan? Ved at vise det vigtige forhold mellem mennesker og dyr.

Vi arbejder for at få lavet en universel erklæring for dyrevelfærd, som allerede har fået støtte fra 2 millioner mennesker, 330 dyreorganisationer og en lang række regeringer.

Vidste du det? I 2013 lykkedes det os for første gang at få FN til at inkludere dyrevelfærd i resolutioner – en sejr, der vil føre til ændret lovgivning verden over.

 

Dairy cows grazing in a field

Vi inspirerer mennesker til at forbedre livet for dyr

Hvorfor? Fordi vi alle sammen kan være med til at skabe bedre dyrevelfærd.
Hvordan? Ved at få lokalsamfund og regeringer til at sætte en stopper for dyrs lidelser.

Vi arbejder for at sætte en stopper for bjørne-hundekampe i Pakistan. Det er bare ét eksempel på vores arbejde for at sætte en stopper for dyremishandling ved at hjælpe mennesker over hele verden til at respektere og beskytte dyr.

Vidste du det? Vi har fået mennesker over hele verden til at beskytte bjørne i mere end 20 år. I Indien, Tyrkiet og Grækenland har vi været med til at stoppe bjørnedans for altid.

Læs mere om vores arbejde for at stoppe bjørne-hundekampe

Sergio Vasquez

Vi sætter dyr på den globale dagsorden

Hvorfor? Fordi vi kun kan opnå en bæredygtig fremtid for planeten, hvis både dyr og mennesker er en del af løsningen.
Hvordan? Ved at deltage i globale debatter om, hvordan vi kan sameksistere med verdens ressourcer nu og i fremtiden.

Vi er med til at fastlægge FN’s mål for bæredygtig udvikling, som alle lande skal tage til sig fra 2016, så vi sikrer, at dyrebeskyttelse ikke bliver glemt.

Vidste du det? I 2013 overbeviste vi FN’s medlemsstater om at tilføje tekst om dyrebeskyttelse i to generalforsamlingsresolutioner (om hhv. landbrug og katastrofeforebyggelse). Dyrebeskyttelse har dermed for første gang en central plads i FN’s politik og beslutningsprocesser.

Tanzania resident Mauly, his granddaughter Fatma and his favourite dog, Lucky

Vi gør verden til et bedre sted for dyr