Nyheder

21. September. 2017
Bjørnereservatets nye beboet mangler et forben, og hans krop bærer tydeligt præg af den mishandling, han har været udsat for. Men i reservatet får han en ny chance i livet.

Pages