Nyheder: Underholdning med vilde dyr

03. December. 2018
Vilde dyr i cirkus bør have et dyrevenligt otium. Det fastslår Det Dyreetiske Råd i en rapport til Miljø- og Fødevareministeriet. Vi bifalder anbefalingerne, og opfordrer politikerne til at vedtage loven snarest.
16. Juli. 2018
I Elephant Valley Thailand lærer elefanter fra turist- og skovhugstindustrien at leve som vilde dyr igen. Sonja Ordell Johannessen, redaktør i World Animal Protection Danmark, var begejstret efter sit besøg på stedet.

Pages