Generalforsamling 2018

Vi afholder generalforsamling torsdag den 26. april 2018 i København. 

Vi opfordrer alle medlemmer og bidragsydere til at møde op. 

Tid og sted

Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V med start kl. 17.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Pernille Sams er på valg og genopstiller)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2019
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 18. april 2018 på info@worldanimalprotection.dk eller telefon 3393 7212.

Eventuelle ændringer af programmet vil blive lagt på denne side.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection

Del i dit netværk:

Pinterest Google +