Generalforsamling 2017

Vi afholder generalforsamling torsdag den 20. april 2017 i København. 

Vi opfordrer alle medlemmer og bidragsydere til at møde op. 

Tid og sted

Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V med start fra kl. 17.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Søs Egelind er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 11. april 2017 på info@worldanimalprotection.dk eller telefon 3393 7212.

Eventuelle ændringer af programmet vil blive lagt på denne side.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection

Del i dit netværk:

Pinterest Google +