Vores arbejde

Vi arbejder for en fremtid, hvor dyr ikke udsættes for lidelser og mishandling. Som global dyrebeskyttelsesorganisation har vi fokus på arbejdsområderne:

Vi arbejder for at stoppe udnyttelsen af vilde dyr.

Vi arbejder for at stoppe masseaflivninger af hunde og give arbejdsdyr et bedre liv.

Vi arbejder for at sikre bedre forhold for de mange milliarder af landbrugsdyr i verden

Vi sætter ind med hurtig hjælp til dyr og deres ejere i katastrofesituationer.

Vi underviser dyrlæger, lærere og skolebørn i vigtigheden af dyrevelfærd. 

Vi arbejder for at dyrebeskyttelse er med på den globale dagsorden.